Home // Blog // Naruto New World 1.7

Hi everyone! Waiting for the English version finally came to an end. Together with the system of perks, I give into your hands support for the English language version hoping that the accident will horizons widened with each passing day there are new players. Currently, the game supports English at 80%. Still not been translated areas such as talking to the NPC or the NPC speech addressed to the player. This system requires more expansion, so this area will take me more time than translate all subjects or techniques (this was more than 800, so for any typos Gomene!). At the same time, if you find errors in translation then you can report them on the forum so English language will be ideal path for every shinobi.

In addition to the English version of the game we completely rebuilt the system of attributes. We deleted talents and attributes, and in their place appeared a large system – PERKS. Each perk has 3 levels of development, it gets 30 attribute points, and the player can have a maximum of 15 learned perks (including levels). However, this amount can be increased, so now check the possibilities. In addition, each track has its two lines of blood. Among them, you are able to learn only one Perk. Choose carefully!

[POLISH VERSION]

Cześć wszystkim! Wyczekiwanie na angielską wersję wreszcie dobiegło końca. Razem z systemem Perków, oddaję w wasze ręce wsparcie dla angielskiej wersji językowej mając nadzieję, iż horyzonty NNW będą rozszerzały się z każdym dniem o nowych graczy. Obecnie gra wspiera język angielski w 80%. Nadal nie zostały przetłumaczone takie obszary jak rozmowa z NPC, lub wypowiedzi NPC skierowane do gracza. System ten wymaga większej rozbudowy, dlatego ten obszar zajmie mi więcej czasu niż przetłumaczenie wszystkich przedmiotów lub technik (było tego ponad 800, dlatego za wszelkie literówki gomene!). Jednocześnie, jeśli znajdziecie błędy w tłumaczeniu to możecie zgłosić je na forum, aby angielska ścieżka językowa była idealna dla każdego shinobi.

Obok angielskiej wersji językowej gra zupełnie przebudowała system atrybutów. Zniknęły talenty oraz atrybuty, a na ich miejsce pojawił się jeden duży system – Perki. Każdy perk ma 3 poziomy rozwoju, pobiera 30 punktów atrybutów, oraz gracz może mieć maksymalnie 15 wyuczonych perków (łącznie z poziomami). Ilość tą można jednak zwiększyć, dlatego już teraz sprawdźcie możliwości. Oprócz tego, każda ścieżka ma swoje dwie linie krwi. Spośród nich, można jednak nauczyć się tylko jednego perku. Dobierajcie rozważnie!

0 Comments ON " Naruto New World 1.7 "
leave a response

Copyright © Naruto New World 2008 - 2018 NARUTO OTS 2D MMORPG